Výrobník ledu BREMA CB 300 vzduchem chlazený Naše zn.: 201903270833

Cena: 45000,-Kč

Minimální opotřebení, byl jako záložní.
Kontakt:
Tel.: 776 773 783
info@icefactory.cz